Категория / Едносеместриален курс по Обща теория на правото

Конспект по Обща теория на правото за студентите от АМВР

Файлове:

1. Конспект, включващ изброяване на изучаваните теми.

2. Подробен конспект, в който темите са разделени на подтеми. На изпита ще получите няколко подтеми, които да развитие и да разкажете.

Изтегли pdf

Изтегли pdf