ЗА МЕНРоден съм през 1987 г. в Добрич.


Професионален опит

Преподавател в ЮФ на СУ "Св. Кл. Охридски":

  • Гл. асистент по Обща теория на правото (от 2016 г. до сега);
  • Асистент по Обща теория на правото (2012-2016 г.);
  • Научен секретар на ЮФ (от 2016 г. до сега).

 

Адвокат, Софийска адвокатска колегия:

  • Адвокатско дружество "Лозанова и Гройсман" (от 2016 г. до сега);
  • Адвокатско дружество "Градинарски, Ангелов и Янева (2013-2016 г.).

Проектна работа

  • Академичен наставник по проект "Студентски практики" (2013-2015, 2016-2018).
  • Участник в научноизследователския проект „Състояние и перспективи на юридическото образование в България”, реализиран от ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски” (2013-2014г.).

 Образование
Доктор по право с тема на дисертацията "Морал и юридическа валидност според съвременния правен позитивизъм", СУ "Св. Кл. Охридски" (2016 г.);
Магистър по Право от СУ "Св. Климент Охридски" (2011 г.).


Доброволчество в сферата на културата
Представител на Обществото за дружба между народите "Башкортостан - България" и съставител на Блога му (от 2010 г. до 2017).


Публикации
Обновяващ се списък с научните ми публикации с възможност за сваляне на повечето файлове е достъпен на профила ми в Academia.edu.