За използването на сайта GROYSMAN.EU

Този сайт не представлява учебник по Обща теория на правото и няма за цел да замести учебниците. Следва да имате предвид, че използването му е недостатъчно за подготовка както за семинарните ни занятия, така и за изпита Ви по ОТП.

Ако някой реши да цитира изказаните в презентациите на сайта становища, трябва да отчете, че става въпрос за учебни, а не за научни материали. Моля при цитиране да се съобразява и ясно да се посочва функцията, мястото и контекста на избрания пасаж.