Категория / Семинарен курс по Обща теория на правото / Презентации - ОТП

05. Източниците на правото: Понятие.