Раздели / Основи на държавата и правото (лекции за неюридически специалности)

Основни нормативни актове и международни договори

Конспект - специалност "Социални дейности"

Лекционни схеми

Лекция 1 - Какво представлява правото?

Лекция 2 - Какво представлява държавата?