Категория / Основи на държавата и правото (лекции за неюридически специалности) / Лекции

Лекция 1 - Какво представлява правото?