Категория / Основи на държавата и правото (лекции за неюридически специалности) / Полезни линкове

Основни нормативни актове и международни договори

1. Конституция на Република България - Линк.

2. Всеобща декларация за правата на човека - Линк.

3. Европейска конвенция за правата на човека - Линк.

4. Закон за нормативните актове - Линк.

5. Закон за съдебната власт - Линк.

6. Наказателен кодекс - Линк.

7. Семеен кодекс - Линк.