Категория / Основи на държавата и правото (лекции за неюридически специалности) / Лекции

Лекция 4 - Йерархия на източниците на правото