Категория / Семинарен курс по Обща теория на правото / Презентации - ОТП

06. Конституционни източници на правото

Росен Ташев - Относно принципа за непосредствено действие на разпоредбите на Българската конституция от 1991 г. - Линк

 

Нено Неновски - За "условното съответствие" на закона с Конституцията - Линк

 

Крис Харенти - Българският конституционен съд като допълнителна законодателна камара - Линк

Изтегли pdf