Категория / Философия на правото

06 Легалност. Понятие, разграничения, принципи