Категория / Семинарен курс по Обща теория на правото / Презентации - ОТП

09. Съдебни и недържавни източници на правото

На картинката: Consuetudo (Обичаят, Навикът), алегория на Фридрих Брентел, XVII в.

 

Живко Сталев, Съдебната практика като източник на правото - Линк

 

Константин Кунчев, Статията на проф. Ж. Сталев „Съдебната практика като източник на правото“ и нейната роля за развитието на правната доктрина у нас - Линк

 

Симеон Гройсман, Етичните кодекси като източници на правото: общотеоретичен поглед към правната регулация чрез морални понятия - Линк

Изтегли pdf