Категория / Семинарен курс по Обща теория на правото / Презентации - ОТП

10. Правни норми и правни принципи

На картинката: Истинският принцип на всички неща, мистична илюстрация от Якоб Бьоме, XVII. век.

 

Симеон Гройсман, Правните принципи като целеви правни предписания - Линк

 

Съдържанието на сборника Научни четения на тема "Правни норми и правни принципи", С.:УИ "Св. Кл. Охридски", 2017 -  Линк

 

Светла Маринова, Към понятието правен принцип - Линк

Изтегли pdf