Категория / Семинарен курс по Обща теория на правото / Презентации - ОТП

11. Юридически факти: Понятие и система