Категория / Семинарен курс по Обща теория на правото / Презентации - ОТП

13. Фактически състави. Нетипични ЮФ. Презумпции и фикции.