Категория / Семинарен курс по Обща теория на правото / Презентации - ОТП

14. Субективните права