Категория / Семинарен курс по Обща теория на правото / Презентации - ОТП

15. Юридически задължения. Правоотношения.