Категория / Семинарен курс по Обща теория на правото / Презентации - ОТП

19. Тълкуване в правото

Иван Апостолов, Еволюцията на континенталната тълкувателна теория - Линк.

Изтегли pdf