Категория / Обща теория на правото - АМВР

Лекция № 1. Въведение в курса + Понятието за правото