Категория / Обща теория на правото - АМВР

Лекция № 10. Правоотношения и ЮОтговорност