Категория / Обща теория на правото - АМВР

Лекция № 12. Правни субекти. ФЛ.