Категория / Обща теория на правото - АМВР

Лекция № 13 Правосубектност на ЮЛ и на държавата

Dirck Jacobsz, портрет на банкера Pompeius Occo (нарисуван около 1531), Rijksmuseum Amsterdam.

Изтегли pdf