Категория / Обща теория на правото - АМВР

Лекция № 16. Правотворчество и систематизация на правото