Категория / Обща теория на правото - АМВР

Лекция № 6. Юридически факти - понятие и видове.