Категория / Обща теория на правото - АМВР

Лекция № 9. Доказване. Презумпции и фикции.