Категория / Библиотека

Онлайн-източници по История на българската държава и право

1. Михаил Андреев, Фани Милкова - История на българската феодална държава и право - Линк.

2. Михаил Андреев, История на българската буржоазна държава и право 1878–1917 - Линк.

3. Любомир Владикин, История на Търновската конституция - Линк.