Продължаваме и през 2019/2020 г.

Здравейте, уважаеми първокурсници!

Вероятно посещавате този сайт след първите ни занятия! При въпроси във връзка с презентациите, можете да се обръщате към мен на s.groysman@abv.bg. Презентациите, посветени на семинарните занятия по ОТП, следва да бъдат четени преди всяко упражнение. Те са Вашият помощник за самоподготовка.

За да получите достъп до презентации се нуждаете от паролата, която ще Ви съобщя при започването на занятията ни.

Желая Ви успех през новата учебна година, като съм сигурен, че за неговото постигане усърдие, търпение и желание за развитие ще са Ви най-полезни!